Az Ön kosara üres!

ÁSZF, fizetési és szállítási információk

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  

  

Fogalommeghatározás:

 

Vevő: Az a személy, aki a Vedus Kft. honlapján (ww.nyulcipobolt.hu) kínált terméke(ke)t rendel meg és a megrendelésről szóló visszaigazolást megkapta. A végleges visszaigazolást cégünk a rendelés leadásától számított - ügyfélfogadási időben - 48 órán belül elküldi, vagy teljesíthetőségéről információt küld a vevőnek.

  

Eladó: a Vedus Kft. [VEDUS Kereskedelmi és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31/C., 2. em. 9.,
Cg.01-09-882721] Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Vevő tudomásul veszi, hogy az általa leadott megrendelés feltétele a számlázáshoz és szállításhoz szükséges személyes adatok megadása. Az adatok valóságáért a Vevő felel.

  

Vevő a megrendeléssel elfogadja Eladónak az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályzatát és tájékoztatását.

  

Vevő tudomásul veszi, hogy az általa leadott megrendelés Eladó általi visszaigazolásának átvételével közte és az Eladó között távollévők között kötött adásvételi szerződés jön létre. A szeződés létrejötte a vevő részéről fizetési kötelezettséggel jár, melyet a termék átvételekor köteles rendezni.

Erre a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. A szerződéskötés nyelve: magyar. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt a szerződés megkötése után 5 évig iktatja. Az iktatás a webáruház tárhelyén történik, mely hozáférhető a vevő kérésére.

  

Vevő a Termék lényeges tulajdonságairól (mérete, anyaga, színe, egyéb ismertetőjele, esetleges tartozékai, gyártó neve és elérhetősége, importőr neve és elérhetősége) a konkrét termék leírásában még a megrendelés előtt tájékozódhat, a bárki által elérhető leírás révén értesül.

 

Vevő a termék weboldalon meghirdetett vételárát elfogadja.

 

A vételár az adóval megnövelt teljes összegben kerül megjelölésre. A termék vételára kizárólag a termék ellenértékét tartalmazza az ezen felül felmerülő fuvarozási, szállítási költségről a külön aloldalunkon tájékozódhat. A vételár megjelölése mindig egyértelműen utal arra, hogy ez az alapár, vagy az adott akciós időtartamra vonatkozó kedvezményes ár. Akció esetén feltüntetésre kerül az alapár áthúzva és az alapártól eltérő színnel a kedvezményes árat. A termék mellett megjelenített vételár a fizetendő összeg.

  

Vevő a termék vételárának megfizetésére, a kiszállítási költség megfizetésére és a termék átvételére köteles, míg az Eladó a termék átadására, a termék tulajdonjogának átruházására, a termék megfizetett vételáráról kiállított számla átadására és a termék adásvételi szerződés megkötésének és teljesítésének feltételeire vonatkozó írásbeli tájékoztatás átadására köteles. Eladó a sporteszközök esetén a termékkel együtt a jótállási jegy átadására is köteles.

 

A termék szállítási költsége, a szállításra vonatkozó teljes körű információkkal együtt a következő aloldalunkon érhető el:

 

http://www.nyulcipobolt.hu/fizetesi-es-szallitasi-modok

  

Eladó köteles a terméket az adásvételi szerződés megkötésétől számított harminc (30) napon belül a Vevő részére leszállítani. A szállítás módja az erre vonatkozó aloldalunkon feltüntett lehetőségek közül a Vevő által választható. A teljesítés napja az a nap, amelyen a Vevő a terméket a birtokába veszi (átveszi).

 

Vevő a termék átvételének aláírásával elismeri, hogy Eladó a termékére és az adásvételi szerződés megkötésének és teljesítésének feltételeire vonatkozó írásbeli tájékoztatását átvette. Vevő a jelen szerződéses feltételeket az Eladó honlapján bármikor korlátozás nélkül elérheti. A tájékoztató itt PDF formátumban itt elérhető és kinyomtatható:  ÁSZF

 

 A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A webáruházban látható árak bruttó fogysztói árak, magyar forintban kifejezve. Amennyiben a termékeket akciós árr jellemzi azokat az eredeti ár áthúzásável az akciós ár feltüntetésével jelöltük. A termékek

lényeges tulajdonságaról azok terméklapján tájékozódhat. Amennyiben a közölt információ nem elegendő az Ön számára telefonos, vagy e-mailes elérhetőségünkön tájékozódhat. H-P 10-18 óráig: +36-1-2940905, e-

mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A termékek kiszállítási díját a termék ára nem tartalmazza.

Magyarország területén belül a szállítás és utánvétes fizetés díja bruttó 1700,- Ft 3 kg-os súlyhatárig. Ez a díj a rendelés feladásakor hozzáadódik a rendelési értékhez. A teljes árat(termék+szállítás) az árú átvételekor készpénzben, vagy bankkártyával lehet a futárnak kifizetni. Külföldi szállítást csak előre utalással tudunk teljesíteni. Külföldi szállítási díjakról kérjük érdeklődjön boltjainkban.

Bruttó 50.000.- Ft-os rendelési érték felett szállítási, utánvételi díj nincs, ezt a rendszer e határ felett nem is számolja fel.

  

Vevő a termék kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül avagy ha a termék több tételből vagy darabból áll, akkor az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételétől számított (14) napon belül a jelen Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Az ellálásra az Eladó a 45/2014. (II.26.) számú Kormány rendelet 2. számú mellékletében megadott mintát alkalmazza, amely a jelen szerződés végén található.

 

Amennyiben Ön, mint vásárló, a PTK szerint FOGYASZTÓnak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az ( attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.). 

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Nyúlcipőbolt – 1023 Budapest, Lajos utca 37. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket. Visszaküldési cím: Nyúlcipőbolt - 1023 Budapest, Lajos utca 37. 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási szándék jelzésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó köteles viselni. A termék visszaküldésekor, amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja (pl. expressz szolgáltatás) elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságának és működésének, szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási és felmondási jog abban az esetben sem, ha a terméket használatba vette és a termék használatba vétele során  a termék eredeti tulajdonságai megváltoztak.

Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékhez kapcsolódó termékfelelősségi szabályok betartásával, valamint a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos panaszát az Eladó alábbi [székhelyén/telephelyén/fióktelepén/üzlethelységében] érvényesítheti:

 

Nyúlcipőbolt Óbuda – 1023 Budapest, Lajos utca 37.

 

 

Eladó által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti az Eladótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek az Eladó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

Vevő az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban a honlapon feltüntetett e-mail címen közölheti Eladóval.

  

Az írásbeli panaszt Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

  

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  

A panasz elutasítása esetén Vevő a Budapesti Békéltető Testülethez [székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Fax száma: 06 (1) 488 21 86, Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31, honlapja: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/ ] fordulhat.

  

A sporteszközökre a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék vevő részére történő átadása napjával kezdődik és a jótállási jeggyel érvényesíthető.

  

Lábbeli vásárlása esetén 2 éves szavatossági jog illeti meg a Vevőt. Ezen két éven belül élhet reklamációval a Vevő, ha a termék a rendeltetésszerű használat és ápolás ellenére is meghibásodik. A reklamációt Eladónál lehet bejelenteni a hibás termék és a fizetési bizonylat bemutatásával. Ha a lábbeli mérete, vagy színe nem megfelelő, de minőségi (gyártási) hibája nincs, úgy a 14 napos elállási időt követően Eladó a Vevő visszavásárlási kérelmét indokolás nélkül visszautasíthatja.

 

A szavatossági jogok a következő sorrendben illeti meg a Vevőt: kijavítás, kicserélés, a vételár arányos csökkentése és végső soron a szerződéstől elállással együtt a vételár visszaigénylése.

 

A kétéves szavatossági időn belül, az első 6 hónapot követően a Vevő feladata azt bizonyítani, hogy a termék hibája fennállt már a vásárlás pillanatában is. Ezt a vizsgálatot Vevő a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is kezdeményezheti.

  

A Vásárlás menetére és a szállítási feltételekre vonatkozó rendelkezéseket itt érheti el.

 

 

Vevő kijelenti, hogy a termék adásvételi szerződésének megkötése előtt a szerződéskötésre vonatkozó minden tájékoztatást megismert és megértett, ezáltal az Eladó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

  

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

Címzett:

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt

A cserével és visszaküldéssel kapcsolatos költséget a vásárló köteles viselni.

 

A vásárlás menete, rendelés leadása:

 

1. Regisztráció

 

Webáruházunkban vásárolhat regisztráció után, de regisztráció nélkül is. A regisztráció előnye, hogy saját fiókja lesz oldalunkon, szállítási, számlázási adatait a rendszer megőrzi, így azokat később a belépés után már nem kell újra bevinnie. Természetesen később tudja módosítani adatait. A regisztrációt az oldal alsó menüjében elhelyezett regisztráció gombra kattintva, vagy a vásárlás folyamata során végezheti el.

 

2. Vásárlás

 

A termékek között, a felső menüben lévő kategóriákból válogathat. Vásárlás előtt célszerű átnézni a mérettáblázatot, terméktájékoztatót, egyes esetekben a méretválasztáshoz leírt segítséget.

  • A bejelentkezés után a webáruházban kiválasztott termékeket a méret kiválasztása után(klikk) a kosárba tesszük. Az egyes terméknél szabadon jelennek meg a rendelhető, áthúzva a hiányzó, készleten már nem található méretek. Ezután a kosár tartalma jelenik meg, a benne lévő termékkel és annak képével együtt. Itt változtathatunk a darabszámon, vagy törölhetjük is a terméket a kosárból. A kosár oldalról, ha még további terméket is meg szeretnénk vásárolni folytathatjuk a vásárlást, vagy továbbléphetünk a fizetéshez.

  • A pénztár gomb megnyomása után bejelentkezhetünk, ha eddig még nem tettük meg. Regisztrálhatunk, de folytathatjuk a vásárlást regisztráció nélkül is. Utóbbi esetben ki kell töltenünk a számlázási és a szállítási címet.

  • Ezután kiválasztjuk a szállítási és fizetési módot. A futárszolgálat szállítási módhoz, az utánvétel fizetési módot válasszunk.

  • Mielőtt a megrendelést jóváhagynánk a megjegyzés rovatban feltüntethetjük szemályes megjegyzésünket, kérésünket az esetleges szállítással kapcsolatban. (pl. Melyik nap szeretnénk megkapni az árut.) Ezután véglegesítjük a rendelést.

A termékeknél megjelenő akciós áraink általában más, egyedi akciókkal össze nem vonhatók, amennyiben mégis, ezt külön jelezzük a terméknél. A webáruházban jelzett árak tájékoztató jellegűek, vitás esetben a boltban kihelyezett árak az irányadóak.

 

3. Visszaigazolás, szállítás, fizetés

 

A rendelés leadását követően rendszerünk automatikus visszaigazolást küld. Ez a visszaigazolás azt jelenti, hogy megkaptuk rendelését, és elkezdjük feldolgozni. Nem jelenti a rendelés automatikus teljesítését, ugyanis raktárkészlet kezelő programunk és a webáruház szinkronizációja néhány perces időkülönbséggel történik, ezalatt a boltban történhetnek vásárlások, melyek a termék raktárkészletét megváltoztatják. A megrendelés teljesíthetőségéről, szállításról, átvételről boltunk értesítést küld, ez jelenti a rendelés és szállítás visszaigazolását. Ekkor a megrendelési állapot megváltozásáról kapunk levelet. A rendelés akkor tekinthető visszaigazoltnak, ha a rendelési státusz „visszaigazolt”-ra változott.

Van lehetőség a megrendelt terméket boltjainkban átvenni, ekkor a személyes átvételt jelöljük be. A visszaigazolást követően rövidesen értesítjük Önt, hogy a termék melyik boltunkban van készleten, mikor és hol tudja átvenni a rendelését. Ezen értesítést követően 5 munkanapig tudjuk a terméket megőrizni. Amennyiben nem a boltban szeretné átvenni a megrendelt terméket, a szállításnál az utánvétes csomag kiszállítás DPD-vel, a fizetésnél a kézbesítőnél készpénzzel - opciót jelölje be. A megrendelt terméke(ke)t DPD csomagküldő szolgálattal szállítjuk házhoz. A termékek fizetése utánvéttel történik az átvételkor. Magyarország területén belül a szállítás és utánvétes fizetés díja bruttó 1700,- Ft 3 kg-os súlyhatárig. Ez a díj a rendelés feladásakor hozzáadódik a rendelési értékhez. A teljes árat(termék+szállítás) az árú átvételekor készpénzben, vagy bankkártyával lehet a futárnak kifizetni. Külföldi szállítást csak előre utalással tudunk teljesíteni. Külföldi szállítási díjakról kérjük érdeklődjön boltjainkban.

Bruttó 50.000.- Ft-os rendelési érték felett szállítási, utánvételi díj nincs, ezt a rendszer e határ felett nem is számolja fel.

Kiszállítast hetente kétszer, szerdán és pénteken végez áruházunk. Alábbi táblázatban látható, hogy rendelése melyik napokon tud teljesülni, amennyiben a megrendelt áru készleten van. Ez a szállítási idő nem garantált, csapatunk igyakszik minél lőbb feldolgozni a rendeléseket

 

MEGRENDELÉS DÁTUMA KISZÁLLÍTÁS VÁRHATÓ NAPJA    
VASÁRNAP ÉJFÉLIG SZERDA
SZERDA DÉLIG PÉNTEK

 

Kérjük, hogy olyan szállítási címet adjanak meg vásárlóink, ahol valaki napközben (8-17 óra) át tudja venni a csomagot. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a csomagról értesítést hagy. A küldemény kézbesítését másnap újra megkísérli, ha ekkor is sikertelen a kézbesítés, akkor a csomagot visszaviszi a feladónak. Ezért célszerű a rendeléskor mobil telefonszámot megadni, amit mi rávezetünk a csomag cimkére, így a futárral lehet egyeztetni az árú átvételéről.

Kivétel az utánvéttel történő fizetés alól az olyan eset, amikor a vásárló egy kiszállított rendelést nem vesz át, a vásárlástól való elállás szabályai szerint nem rendezi az ügyet (lásd A vásárlástól való elállás joga) és a futár visszahozza a csomagot felszámolva annak költségét. Ekkor fenntartjuk a jogot, hogy a vevőt a jövőben csak előre történő utalásos fizetés esetén szolgáljuk ki.

 

4. Számla

 

A termékkel együtt a vásárlásról számlát küldünk, amennyiben a számlázási és szállítási cím nem egyezik, kérjük ügyeljen e mezők pontos kitöltésére.